84 członkinie Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia wzięły udział w Walnym zgromadzeniu, wysłuchując raporty z działalności merytorycznej i finansowej naszej organizacji, udzielając jednocześnie absolutorium Zarządowi. Ponadto przedstawiono plan działań do końca 2016 roku oraz wysłuchano propozycji, uwag i pochwał. Z najbliższych działań szczegółowo omówiono wyjazd na Ogólnopolski Zjazd Kobiet do Lichenia w dniu 10 września, wycieczkę na Podlasie oraz Ogólnopolską Spartakiadę Wiejskich Kobiet w dniu 15 października w Szlachcie, a także rozpoczęcie realizacji projektu dofinansowanego z Działaj Lokalnie XI pn. „Piękna jak Kociewianka - warsztaty ceramicznej biżuterii kociewskiej. Jak zawsze po części oficjalnej odbyła się we wspaniałej przyjaznej i wesołej atmosferze zabawa integracyjna. Przywitałyśmy także nowe członkinie, z którymi nasza organizacja liczy już 190 kobiet. Już za rok będziemy obchodzić nasze X-lecie!

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia