HEJ dziewczynki, czas wybudzić się z zimowego snu, bo Turniej Powiatowy zbliża się dużymi krokami.

Wiem, że można na Was zawsze liczyć i chętnie weźmiecie udział. Poniżej przedstawiamy Regulamin Turnieju. W razie pytań śmiało dzwonić do Prezeski Aliny 606 643 999 

 

REGULAMIN

XIV POWIATOWEGO TURNIEJU KÓŁ GOPODYŃ WIEJSKICH

JABŁOWO 2018

 

Organizatorami turnieju są: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, Biuro Powiatowe Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim, Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego oraz Zespół Szkół Publicznych            w Jabłowie.

  TURNIEJ PATRONATEM HONOROWYM OBJĄŁ WICESTAROSTA STAROGARDZKI KAZIMIERZ CHYŁA

      1. Cel Turnieju:

 integracja środowiska wiejskiego w powiecie starogardzkim,

  • popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
  • pobudzenie aktywności wśród mieszkańców,
  • kultywowanie tradycji.

 2.      Kryteria regulaminowe:

 a. Uczestnikami Turnieju są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich wyłonione w eliminacjach gminnych (jedno koło z gminy), wyłącznie Koła posiadające osobowść prawną (KRS). Gospodarz turnieju może zaprosić do udziału dodatkowe koło ze swojego terenu (prawo gospodarza).

b. Każde Koło Gospodyń Wiejskich reprezentuje drużyna w liczbie od 6-12 osób. W skład drużyny nie wlicza się osób akompaniujących.

c. W Turnieju wyklucza się udział nagrodzonego Koła GRAND PRIX na Turnieju Wojewódzkim w 2017 roku. Koło to może gościnnie zaprezentować dowolny program artystyczny, nie przekraczający 10 min., podczas Powiatowego Turnieju.

d. Przewodnicząca lub przedstawicielka KGW nagrodzonego GRAND PRIX na Turnieju Wojewódzkim w 2017 roku wchodzi w skład jury Powiatowego Turnieju w roku 2018.

e. Zgłoszenia do Turnieju dokonuje Burmistrz lub Wójt Gminy.

 3.      Konkurencje:

 a. Dekoracja wielkanocna - Pisanki. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny talerzyk nakryty serwetka z sześcioma  pisankami wykonanymi dowolna technika (kurze lub kacze lub gęsie) oraz ciasto - mazurek. Ocenie podlegać będzie artyzm wykonania.

b. Edukacja - Nasi bracia mniejsi. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny tablicę  o wymiarach: 1000x700 mm (ekspozycja pionowa lub pozioma). Plansza oceniana będzie przy stoiskach bez komentarza.

c. Moda - Deszczowa kreacja. Modelka zaprezentuje się na scenie przez ok. pół minuty do własnego podkładu muzycznego. Po zakończeniu prezentacji indywidualnej nastąpi wspólna prezentacja modelek do muzyki przygotowanej przez organizatora.

d. Wokal - piosenka kabaretowa z inscenizacją Warto było  i/ lub  Mega babki to my. Każde Koło Gospodyń Wiejskich zaśpiewa jedną piosenkę  do własnego podkładu muzycznego. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 2 minuty. 

 e. Taniec - dowolny. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 1 minuta.  Ocenie podlega układ taneczny i wyraz artystyczny tańca.

 4.      Ocena i punktacja:

 a. Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury, które zostanie powołane przez Starostę Starogardzkiego.

b. Ocenę dekoracji wielkanocnej jury dokona przed oficjalnym rozpoczęciem Turnieju. Przygotowane dekoracje należy zaprezentować na wydzielonym stole do godz. 930. Tablicę wykonaną na Turniej należy przygotować do oceny również do godz. 930.

c. Po zakończeniu wszystkich konkurencji, przewodniczący jury sporządza protokół oraz ogłasza wyniki wyłaniając laureatów w poszczególnych konkurencjach, a także zwycięskie Koło – LAUREATA GŁÓWNEGO. Laureat główny będzie reprezentował Powiat Starogardzki na XV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego, który odbędzie się dnia 7 kwietnia 2018 roku o godz. 1000  w Publicznym Gimnazjum Nr 2, w sali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Armii Krajowej 2E w Żukowie.

 5.      Czas i miejsce realizacji

 Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się dnia 17 marca 2018 r.   o godz. 1000 w Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie, ul. Szkolna 5.

 6.      Nagrody: przewiduje się przyznanie nagród od organizatorów i sponsorów.

 7.      Informacje dodatkowe:

 dopuszcza się udział osób spoza KGW wyłącznie dla akompaniującego zespołu muzycznego,

  • uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
  • rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie),
  • organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do miejsca organizacji i z powrotem,
  • wszystkie uczestniczki zobowiązane są do zachowania zasady fair-play,
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu,
  • niniejszy regulamin opracowano na podstawie Regulaminu XV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego 2018 r.

 

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia