1

Nazwa

Stowarzyszenie  Kobiety Kwiaty Kociewia

w   Starogardzie Gdańskim

Adres siedziby

83-200    Koteże, gm.Starogard Gdański,  ul. Wesoła 2

Ilość członków

178 kobiet (stan na dzień 14.06.2014)

Data wpisu w KRS

29 listopad  2007 roku

Numer KRS

0000293928  

Regon

220537416 z dnia 11-01-2008

Dane dotyczące członków Zarządu:

 

Prezes

Alina  Jeleń,  83-200  Koteże,   ul. Wesoła  2 

Wiceprezes

Dorota Rózga,  83-240 Lubichowo, ul. Zblewska 58/1

Skarbnik

Alicja Ciarkowska,  83-221  Osiek,  Leśnictwo Karcznia

Sekretarz

Anna Maria Zalewska, 83-240 Lubichowo, Budy 1

Członkowie

Ewa Piotrowska,  83-251  Pinczyn, ul. Sportowa 19

 

Zofia Ebertowska,  83-242  Osieczna, Małe Krówno 11

 

Maria Derdowska,  83-225  Barłożno,  Mirotki  1

Maria Piechowska 83-236 Pogódki, Koźmin 64c

2

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem zawiązanym dla aktywizacji i integracji mieszkańców wsi wokół rozwiązywania codziennych problemów, dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe.

Celem Stowarzyszenia jest:

     a. aktywizacja mieszkańców wsi,

     b. integracja mieszkańców wsi,

     c. dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe,

     d. szerzenia kultury kulinarnej.

     e. podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi;

     f. upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji;

     g. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje przede wszystkim poprzez:   

     a. organizację imprez artystycznych,

     b. organizację kursów, szkoleń i pogadanek,

     c. dbałość o zabytki kulturowe i tradycje,

     d. organizowanie kursów, konkursów i pokazów kulinarnych,

     e. wyrób produktów regionalnych,

     f. wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o kulinarnych o podobnych celach.

 

3.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

4.

Informacja o statusie

organizacji

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego dnia 14.05.2009 r.

 

 

 

I.  Przebieg działalności

 

1)   12-03.2016 XII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie. Udział wzięło 10 kół z terenu powiatu starogardzkiego: Bobowo, Bytonia, Kopytkowo, Koteże, Nowy Wiec, Osieczna, Pączewo, Sumin, Wysoka i Zielona Góra;

2)   2016-03-21 do 2016-06-10  Realizacja projektu -Warsztaty z filcowania pn. „Sztuka jest w nas”;

3)   16-17.04.2016 Wycieczka do Krynicy Morskiej- udział wzięło 83 członkiń stowarzyszenia;

4)   28-04-2016 Promocja Kociewia podczas autorskiego spotkania z aktorką Katarzyną Figurą w kinie „Sokół” w Starogardzie.

5)   13-05-2016 Udział w spotkaniu pn. „Tradycja jest kobietą” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich;

6)   16-06-2016 Walne Zgromadzenie Członkiń Stowarzyszenia w Leśniczówce w Szpęgawsku;

7)   2016-08-10 do 2016-11-18 Realizacja projektu „Piękna jak Kociewianka”-warsztaty ceramicznej biżuterii kociewskiej; zakończona oryginalną sesją zdjęciową.

8)   11-09-2016 Udział  w VI Ogólnopolskim Zjeździe KGW i innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich.  Zdobycie wyróżnienia i lokata w pierwszej dziesiątce najlepszych kobiecych wiejskich organizacji;

9)   30-09-2016 do 02-10-2016 Wycieczka członkiń stowarzyszenia na Podlasie: Tykocin-Białystok-Supraśl- Kruszyniany- Hajnówka-Grabarka.

 

II. Projekty

 

L.p.

Nazwa projektu

Źródło dotacji

Kwota

Termin realizacji

1.

Sztuka jest w nas-warsztaty filcowania na Kociewiu”.

 

Konkurs Grantowy Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

 

 

2.000,00 zł.

 

2016-03-21 do 2016-06-10

2.

„Piękna jak Kociewianka”-warsztaty ceramicznej

biżuterii kociewskiej

Program „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzecznej.

4.910,00 zł.

2016-08-10 do 2016-11-18

 

  1. III.             Opis zrealizowanych projektów

 

  1. Sztuka jest w nas-warsztaty filcowania na Kociewiu”.

 Celem zadania było rozpowszechnianie kultury ludowej Kociewia poprzez udział kobiet wiejskich w warsztatach filcowania. Efektem pracy były takie filcowe dzieła jak: etui do sztućców, ochraniacze na butelki-nalewki kociewskie, uchwyty do serwetek, podkładki pod kubki i oczywiście biżuteria z kociewskim motywem. Uczestnicy warsztatów filcowania uczyli się wieloma metodami: metodą na sucho o mokro, pod czujnym i doświadczonym okiem instruktorki Pani Danuty Szramki. Dzięki udziałowi w projekcie nastąpił wzrost edukacji artystycznej i wrażliwości kulturowej ludzi na wsi. Wszystkie nasze filcowe cudeńka wykonaliśmy w 8 podstawowych kociewskich kolorach i z pewnością stały się oryginalną ozdobą każdego kociewskiego domu, czy festynu na terenie powiatu starogardzkiego.

  1. „Piękna jak Kociewianka”-warsztaty ceramicznej biżuterii kociewskiej

Głównym celem było zorganizowanie warsztatów wyrobu unikatowej kociewskiej biżuterii i zaprezentowanie jej przez uczestniczki podczas sesji zdjęciowej. W zadaniu wzięła udział międzypokoleniowa grupa 30 kobiet: 20 seniorek i 10 młodych dziewcząt., Zaprezentowaliśmy tradycje Kociewia-motywy, wzory kociewskie w zestawach nowoczesnej biżuterii ceramicznej:kolczyki, zawieszki, broszki. Dzięki naszemu projektowi stworzyliśmy możliwość oryginalnego, atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego na wsi połączonego z edukacją wyrobu biżuterii.

 

 

 

                                                                              Sprawozdanie sporządziła: Alina Jeleń

                                                                                          Koteże dnia  09-06-2017

 

 

       

       Sprawozdanie finansowe działalności

Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia

 za rok 2016

          w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia 2016 roku

 

 

 

  1. 1.                  Pierwszymi środkami, które zasiliły nasze konto w przedstawianym roku sprawozdawczym, były składki członkowskie w ilości 1500 zł.- od 150 członkiń po 10,00 zł składka.       

 

Budżet Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia stanowią następujące dochody:

 

a) składki członkowskie są podstawowym corocznym źródłem dochodu Stowarzyszenia;

b) promocja jadła kociewskiego i regionalne prezentacje artystyczne podczas lokalnych imprez na terenie powiatu starogardzkiego i całego województwa pomorskiego; orazobsługa i przygotowanie cateringów na lokalne imprezy wraz w wpływami ze sprzedaży albumu „Z dziada pradziada-kultura ludowa Kociewia”, wyniosły łącznie 15.900,00 zł.;

c) Odpis z 1% podatku to kwota 357,80 zł.

 

Wniosek: Cały dochód stowarzyszenia jest przeznaczony na działalność statutową naszej organizacji.

 

  1. 2.      Wydatki Stowarzyszenia

 

Rozchody naszej organizacji obejmują:

a)                  stałe coroczne wydatki związane z :

- prowadzenie rachunkowości przez biuro rachunkowe Pater &Urban O/Lubichowo;

- zakup materiałów piśmienniczych, znaczków skarbowych, tuszów do drukarki i paliwa na przejazdy członków Zarządu Stowarzyszenia do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz obsługa administracyjna biura stowarzyszenia;

-opłatami za hosting strony internetowej stowarzyszenia;

b)  współorganizacją XII Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie w dniu 12 marca 2016 w Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie;

c)  koszty opracowania i opłaty manipulacyjne związane z organizacją wycieczki dla członkiń stowarzyszenia na Podlasie i do Krynicy Morskiej;

d) finansowy wkład własny do realizacji projektów: „Piękna jak Kociewianka”-warsztaty ceramicznej biżuterii kociewskiej oraz „Sztuka jest w nas”-warsztaty filcowania na Kociewiu.

 

 

Zrealizowane projekty

W przedstawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące projekty:

a)      Sztuka jest w nas”-warsztaty filcowania na Kociewiu.- Konkurs Grantowy Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim w kwocie 2.000.00,00 zł;

b)      Piękna jak Kociewianka”-warsztaty ceramicznej biżuterii kociewskiej z Programu

 „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzecznej w kwocie 4.910,00 zł.

 

  1. 3.      Podsumowanie

Ogólnie kwota przychodów z działalności statutowej za rok 2016 (składki członkowskie, przychody z działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, odpis z 1%podatku oraz pozostałe przychody określone statutem)  wyniosły 53.558,94 zł., przy kwocie kosztów z realizacji zadań statutowych i kosztach administracyjnych (usługi bankowe, usługi obce, zużycie materiałów i ubezpieczenia społeczne) w kwocie 53.961,81 zł. – stanowi ujemny wynik finansowy brutto naszej organizacji.

      W związku z nadwyżką kosztów nad przychodami organizacja rok rozrachunkowy zamyka kwotą – 402,87 zł.           

 

 

 

                                                                                        Sporządziła:

                                                                  Skarbnik Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia

 

                                                                                         Alicja Ciarkowska

 

                                                                                

                                                                             

 

 

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia