R E G U L A M I N

XII  TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2015 r.

 Organizatorami Turnieju są: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Województwo Pomorskie, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku oraz starostwo powiatowe w Tczewie.

 1. Cel  turnieju                                                                                        

Celem turnieju jest:

-   integracja środowiska  wiejskiego w województwie pomorskim,

            -   popularyzowanie dziedzictwa  kulturowego regionu,

-   pobudzenie aktywności  wśród  mieszkańców,

-   kultywowanie tradycji.

 2. Kryteria regulaminowe:

 Uczestniczkami Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich wyłonione w eliminacjach powiatowych i zgłoszone przez starostwa powiatowe lub Biura Powiatowe PODR w Gdańsku, wyłącznie Koła posiadające osobowość prawną (KRS). Zgłaszający Koło do turnieju wojewódzkiego dołącza informację o miejscu

 1. i terminie turnieju powiatowego, ilości uczestniczących w turnieju kół gospodyń wiejskich.
 2. Organizatorzy wykluczają udział w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego nagrodzonego koła GRAND PRIX w roku poprzednim. Koło to może gościnnie zaprezentować dowolny program artystyczny do 10 min.
 3. Przewodnicząca lub przedstawicielka KGW z Wielkiego Klincza, nagrodzonego GRAND PRIX w 2014 r. wchodzi w skład jury Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego w roku 2015.

 3. Konkurencje:

 A.            Kulinarna. Tradycyjna sałatka z warzyw i owoców.

 1. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny jury tradycyjną sałatkę z regionu pomorskiego, która może być wykonana z samych warzyw lub samych owoców lub  mieszana warzywno-owocowa. Ocenie podlegać będą tradycyjne składniki i smak produktu.
 2. B.            Edukacyjna. Widokówka (pocztówka) mojej miejscowości.
  Każde Koło Gospodyń Wiejskich przywozi do oceny gotową planszę o wymiarach 1,00x0,70m przedstawiającą zadany temat. Ocenie podlegać będzie prezentacja. 
 3. C.            Wokalna. Piosenka kabaretowa z inscenizacją pt. „Dżender”.
  Każde Koło Gospodyń Wiejskich zaśpiewa jedną piosenkę i jednocześnie przedstawi inscenizację teatralną do własnego podkładu muzycznego. W wykonaniu uczestniczy minimum 6 osób maksymalnie 12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maks. 3 minuty.
 4. D.            Moda. W biało-czerwonym jest mi do twarzy.
  Jedna modelka z każdego Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentuje na wybiegu przez ok.1 minutę strój (może być historyczny, współczesny lub futurystyczny), do muzyki nadanej przez organizatora. Po zakończeniu prezentacji indywidualnej nastąpi wspólna prezentacja modelek do muzyki przygotowanej przez organizatora.
 5. E.            Taneczna. Taniec współczesny.
  Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują taniec do własnego podkładu muzycznego. W wykonaniu uczestniczy minimum 6 osób maksymalnie 12 osób z danego KGW. Czas wykonania - maksymalnie 2,5 minuty. 

 

 W konkurencjach uczestniczą wyłącznie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.

 4. Ocena i punktacja

 Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w składzie maksymalnie do 6 osób podanym przez organizatorów. W skład jury wejdą przedstawiciele następujących instytucji: Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Muzeum Narodowego, Koła Gospodyń Wiejskich Grabiny Zameczek, Dziennika Bałtyckiego i PODR w Gdańsku. Zasady oceny poszczególnych konkurencji określa „Karta oceny” stanowiąca załącznik do Regulaminu.

 1. Po zakończeniu wszystkich konkurencji, przewodniczący jury ogłasza wyniki i wyłania najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz laureata GRAND PRIX.

 5. Czas i miejsce realizacji

 XII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego odbędzie się w powiecie tczewskim dnia 11 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00. Dokładne miejsce organizacji podane zostanie w późniejszym terminie.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia