Dnia 15 czerwca w pałacu Staszica w Warszawie wręczone zostały nagrody w Konkursie Smart Villages- Idea i fakt. Organizatorem konkursu jest Instytut Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To bardzo prestiżowy, naukowy konkurs, którego celem jest upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich, identyfikacja różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych pojawiających się w przestrzeni wiejskiej oraz zaprezentowanie ich w formie elektronicznego banku wiedzy.
Smart village to inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców i nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Smart Village to także inicjatywy społeczne, jak nie przede wszystkim o czym swoją pracą kapitułę konkursu przekonała Alina Jeleń. Prezentując działalność kobiet w swojej wsi, Koteże, udowodniła, że pojęcie inteligentnej wsi niekoniecznie musi być związane z digitalizacją, rolnictwem, gospodarką, czy ekologią, a wpływa mają inicjatywy wpływające na wszechstronny rozwój obszarów wiejskich, edukację mieszkańców i walkę ze stereotypowym postrzeganiem wsi.
Inteligenta wieś to także lokalni liderzy, stwarzanie warunków do rozwoju osobistego, odtwarzanie tradycji i wzmacnianie współpracy i solidarności lokalnej, a także otwartość na drugiego człowieka i kreatywność działań na obszarach wiejskich. za inteligentne rozwiązania w działaniu kobiet na wsi.
Na konkurs wpłynęło 108 naukowych prac, nagrodzono i wyróżniono 16. Alina Jeleń otrzymała Wyróżnienie w kategorii fakt za inteligentne rozwiązania w działaniu kobiet na wsi. Wspaniała uroczystość, zachwycająca działalność na obszarach wiejskich. Wszystkim uczestnikom i laureatom składamy serdeczne gratulacje.
 


Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia