Prezes naszego stowarzyszenia wzięła udział w szkoleniu na temat siły social media, zasad funkcjonowania fb . Warsztaty odbyły się dzięki inicjatywie Fundacji Ashoka, a prowadziły Dziewuchy Dziewuchom, które analizowały naszą stronę i sugerowały zmiany nalepsze.

Uchwała nr 5/2020 w sprawie podniesienia składki członkowskiej.

Na 97 głosujących 10 kobiet oddało głos przeciw podniesieniu składki na 30 zł.

Uchwała nr 6/2020 w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Uchwała nr 4/2020 w sprawie: zatwierdzenia nowego statutu

Uchwała nr 3/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

Podkategorie

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia