Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia bardzo aktywnie uczestniczy w życiu regionu i miasta Starogard Gdański. Tym razem, 14 września na prośbę Restauracji i Hotelu "REN" członkinie nasze wystąpiły z kabaretem podczas VI Festiwalu Piwa w Browarze Kociewskim. Nie zabrakło zabawy, folkloru i quizu na temat Kociewia. To fantastyczne, że współpraca z samorządem i lokalnymi przedsiębiorcami tak ładnie rozkwita, a kobiety wiejskie , dzięki swojej wszechstronności i rozwojowi, mogą wystąpić na scenie przed takimi gwiazdami jak zespół EnejStowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia bardzo aktywnie uczestniczy w życiu regionu i miasta Starogard Gdański. Tym razem, 14 września na prośbę Restauracji i Hotelu "REN" członkinie nasze wystąpiły z kabaretem podczas VI Festiwalu Piwa w Browarze Kociewskim. Nie zabrakło zabawy, folkloru i quizu na temat Kociewia. To fantastyczne, że współpraca z samorządem i lokalnymi przedsiębiorcami tak ładnie rozkwita, a kobiety wiejskie , dzięki swojej wszechstronności i rozwojowi, mogą wystąpić na scenie przed takimi gwiazdami jak zespół Enej.

    25 sierpniaI Plachandrów Kociewskich w Wirtach Kapituła nadała nam tytuł AMBASADORA       KOCIEWIA, doceniając niestrudzoną i konsekwentną działalność na rzecz szeroko pojętej         promocji Kociewia.

       I tak oto na Prezes naszego stowarzyszenia Alina Jeleń odebrała już trzecią w tym roku          prestiżową nagrodę na naszą wszechstronną działalność. Brawo My!

Piszą o nas w ogólnopolskiej prasie. Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia pracuje nad marką.

A twarzą numeru jest nasza Prezeska Alina! https://www.mojawies.pl/arty…/pokaz/nowy-numer-w-drodze,7472

„Już najwyższy czas umocnić markę naszego Stowarzyszenia na arenie ogólnopolskiej”- takimi słowami Prezes Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia rozpoczęła Walne Zgromadzenie Członkiń, 8 czerwca w Arboretum Wirty. W otoczeniu przecudnie kwitnącej roślinności członkinie KKK wysłuchały sprawozdania finansowo-merytorycznego, udzieliły Zarządowi absolutorium, by potem rozmawiać o nowych pomysłach, projektach i szerszym działaniu stowarzyszenia. A wszystko to za sprawą spotkania z Prezesem Rabatu Rolniczego p. Janem Boczkiem i rozpoczęciem współpracy z kwartalnikiem i portalem MojaWieś. „To straszne, że na ogólnopolskim portalu traktującym o sprawach wsi i kół gospodyń nie ma słowa o Kociewiu. Nie tylko o naszym stowarzyszeniu i kołach, ale także o naszych osp, sołtysach, niecodziennych działaniach włodarzy, ciekawych ludziach, itp. Czas to zmienić. Kolejnym wątkiem była rejestracja kół gospodyń wg nowej ustawy i wynikające z tego prawa i obowiązki, pomysły na kolejne projekty oraz wymiana doświadczeń między naszymi powiatowymi kołami. Po części oficjalnej był czas na niecodzienną sesję zdjęciową, selfie na wesoło, wspólne śpiewy i wielogodzinne rozmowy. To wspaniały czas merytorycznych wniosków i jakże potrzebnej integracji, która trzyma nasze 180 kobiet w jednej niezniszczalnej całości. Zarząd KKK składa podziękowania wszystkim członkiniom za przybycie i cenne wskazówki do dalszej działalności Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia zaprasza wszystkie członkinie na Walne Zgromadzenie. Spotykamy się 8 czerwca o godz.14.00 w Arboretum WIRTY.

W programie Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2018.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2018 rok.
 7. Dyskusja. Wystąpienia gości.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu;
  2. zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Podkategorie

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia