Jak to potocznie mówimy, tylko leniwi nie mają czasu. Coś w tym jest, gdyż ja , w tym naszym i moim prywatnym zaganianym światki znalazłam czas, aby spróbować swoich sił w konkursie literackim pt. „Wieś, w której żyję- czyli wieś w okresie 25 lat przemian”. Konkurs zorganizowała Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie, wydawca kwartalnika „Kultura wsi”. No i napisałam o Koteżach, o tym jaka była wieś, gdy się do niej wprowadziłam 20 lat temu, tylko kanalizacja, mentalność popegeerowska i przepiękna okolica. Napisałam o mojej służbie w roli sołtysa, o wspaniałym kole gospodyń, o projektach, ludziach etc.  Moja praca nie była żadnym politycznym spiczem, ale chciałam podzielić się moimi obserwacjami i przemyśleniami związanymi z minionymi zmianami w polskiej wsi. Osobiście i z ogromnym zaangażowaniem i sercem uczestniczyłam w tych zmianach; niczym „uczycielka” w „Konopielce” doświadczałam tego, zatem moja praca przepełniona była moimi bardzo osobistymi spostrzeżeniami i wspomnieniami i moim specyficznym poczuciem humoru. Pisałam o tym, że całokształt zmian, które zaszły w minionym 25-leciu na polskiej wsi jest bardzo widoczny. Milionowe wręcz dotacje z Unii Europejskiej zostały dobrze wykorzystane. Na polskiej wsi działają aktywne organizacje pozarządowe, prężne świetlice wiejskie, mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje, integrować, kultywować tradycje, czy uprawiać sport. Nastąpił przełomowy wręcz rozwój kulturalny, aktywności społecznej i integracyjny społeczności wiejskiej. Otaczają nas nowoczesne place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, boiska, drogi, chodniki, ukwiecone, zadrzewione place, zmodernizowane szkoły, no i oczywiście szacunek do tradycji i wciąż rosnące uwielbienie do tradycyjnej, wiejskiej, zdrowej kuchni i agroturyzmu.  Nowoczesna wieś to bez wątpienia efekt zmian i dojrzalsze, rozumniejsze społeczeństwo wiejskie, ale muszące jeszcze tak wiele o demokracji nauczysz się, o demokracji nie w telewizji, nie polityków, ale ludzi czynu, działających codziennie dla innych w swojej „małej Ojczyźnie”.  Właśnie takich aktywistów i działaczy życzę sobie i mieszkańcom każdej polskiej wsi. Kto wie, może za kolejne 25 lat?

W oczach prestiżowego jury historia Koteż moimi oczami uzyskała wyróżnienie, ja cenne nagrody i ogromną, niebywałą satysfakcję. Ponadto dzięki mojemu udziałowi w tym konkursie nawiązaliśmy współpracę z Redaktorem kwartalnika „Kultura wsi”, co z pewnością pomoże nam w promocji działań nie tylko Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia, ale i całego Kociewia. A może kiedyś ta moja praca stanie się zachętą, stworzy podwaliny do powstania kompletnej, bogatszej historii Koteż.

XII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się dnia 12 marca 2016 r. o godz. 10 00 w Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie, ul. Szkolna 5. Zapraszamy!!!! Regulamin i szczegóły można uzyskać w Wydziale Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Starogardzie. Poniżej zamieszczamy Regulamin.

R E G U L A M I N

XII  POWIATOWEGO  TURNIEJU  KÓŁ  GOSPODYŃ WIEJSKICH JABŁOWO  2016

 Organizatorami Turnieju są: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim, Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego oraz Zespół Szkół Publicznych  w Jabłowie.

TURNIEJ  PATRONATEM  HONOROWYM  OBJĄŁ

WICESTAROSTA  STAROGARDZKI  KAZIMIERZ  CHYŁA

            1. Cel  turnieju                                                                                        

ntegracja środowiska  wiejskiego w powiecie starogardzkim, popularyzowanie dziedzictwa  kulturowego regionu,

obudzenie aktywności  wśród  mieszkańców,kultywowanie tradycji.

             2. Kryteria regulaminowe:

     a) Uczestniczkami Turnieju są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich wyłonione w eliminacjach gminnych (jedno koło z gminy), wyłącznie Koła posiadające osobowość prawną (KRS). Gospodarz turnieju może zaprosić do udziału      dodatkowe  koło ze swojego terenu (prawo gospodarza).

   b) Zgłoszenia do Turnieju dokonuje Burmistrz lub Wójt Gminy.

   3. Konkurencje:

 Produkt tradycyjny – pierogi. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny pierogi z dowolnie wybranym  farszem.Ocenie podlegać będzie smak produktu.

 Tablica pt. „Z tego powodu rozpiera nas duma”. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny gotową tablicę. Wymiary: 1000x700 mm - ekspozycja pionowa lub pozioma. Plansza prezentowana będzie przed publicznością na scenie,                    z komentarzem w dowolnej formie, maksymalnie 1 min. 

 Moda – sukienka z papieru gazetowego. Jedna modelka z każdego Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentuje przez ok. pół  minuty sukienkę wykonaną wyłącznie z gazet kolorowych i czarno-białych oraz tektury. Do przygotowania stroju wykorzystać można: nici, sznurek, zszywacz i klej. Muzykę do prezentacji przygotowuje organizator. Po zakończeniu prezentacji indywidualnej nastąpi wspólna prezentacja modelek do muzyki przygotowanej również przez organizatora.

 Piosenka kabaretowa z inscenizacją pt. „Przez dziurkę od klucza”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich zaśpiewa jedną piosenkę i jednocześnie przedstawi inscenizację teatralną do własnego podkładu muzycznego. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 3 minuty. 

 Taniec ludowy mojego regionu. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW do muzyki własnej. Czas wykonania - maksymalnie 2 minuty. 

    W konkurencjach uczestniczą wyłącznie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.

a) Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w składzie podanym przez organizatorów.

 b)  Ocenę pierogów i tablicy jury dokona przed oficjalnym rozpoczęciem Turnieju. Przygotowane pierogi należy postawić na wydzielonym stole do godz. 930. Tablicę wykonaną na Turniej należy przygotować do oceny również do godz. 930.

c) Po zakończeniu wszystkich konkurencji, przewodniczący jury sporządza   protokół oraz ogłasza wyniki wyłaniając laureatów w poszczególnych konkurencjach, a także zwycięskie Koło – LAUREATA GŁÓWNEGO. Laureat  główny będzie reprezentował Powiat Starogardzki na XIII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego, który odbędzie się dnia 2 kwietnia o godz. 1000   w Jezierzycach Gmina Słupsk.

  Czas i miejsce realizacji

  XII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się dnia 12 marca 2016 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie.

 Nagrody - przewiduje się przyznanie nagród od organizatorów i sponsorów.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Regulaminu XIII Turnieju Kół  Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego 2016r.

 

„Fantazja na kociewskim stole”- warsztaty carwingu dla wiejskich kobiet

Czytaj więcej...

Róże od Kwiatów Kociewia dla szkoły w Jabłowie

Czytaj więcej...

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż mieszkanka naszego powiatu i jedyna reprezentantka województwa pomorskiego została zwyciężczynią konkursu „Wieś jest Kobietą. Prezes Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia- Alina Jeleń zdobyła ogólnopolski tytuł   „KOBIETA ROKU 2015”. Nagroda została wręczona 12 września w Licheniu podczas V Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem konkursu był „Tygodnik Rolniczy” po raz pierwszy ogłosił plebiscyt pn. „Wieś jest kobietą” celem wyboru kobiety, której społeczna aktywność przyczynia się do rozwoju i promocji wsi, a postawa jest godna naśladowania. O tytuł „Kobieta Roku” ubiegały się kandydatki z ośmiu województw, najwięcej z Wielkopolski i Mazowsza i jedna- nasza z Pomorza. Łącznie ubiegało się 16 wspaniałych działaczek z całej Polski: animatorek kultury, sołtysek, założycielek stowarzyszeń i fundacji Ale przede wszystkim społeczniczek, którym wielokrotnie przyświeca myśl Juliana Tuwima:” Dwa szczęścia są na świecie. Jedno małe- być szczęśliwym, drugie wielkie- uszczęśliwiać innych”.Plebiscyt został zakończony z końcem lipca. W kapitule zasiedli: przedstawiciele redakcji : Paweł Kuroczycki, redaktorki z działu „Rodzina”, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich gminy Ślesin oraz odsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk. Właśnie zdaniem Pani podsekretarz kobieta- symbol współczesnej wsi to kobieta o wielu twarzach. „Z jednej strony kobieta matka, żona o gospodyni domowa. Z drugiej to kobieta przedsiębiorcza, która w natłoku zajęć domowych znajduje czas na pracę na rzecz lokalnej społeczności. Z czasem staje się liderką, która jest motorem do działania dla innych. To także kobieta ceniąca tradycję, ale przy tym nowoczesna.”.  Jury konkursu przyznało nagrodę główną oraz dodatkowo nagrodę czytelników.