„Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów dnia codziennego. Nie rozwiązują ich bezpośrednio, jednak pomagają przewartościować i spojrzeć na nie jakby z drugiego brzegu rzeki.”  I zgodnie ze słowami znanej polskiej podróżniczki Martyny Wojciechowskiej członkinie Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia stanęły na „drugiej stronie rzeki”. A wszystko to za sprawą czterodniowej wycieczki na południe kraju. Wystartowaliśmy od pełnego tajemnic i bogatej historii Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu. Św. Benedykt tworzył wspólnoty mnichów i pisał dla nich reguły w świecie zagrożonym przez chaos, a więc pod tym względem podobnym do tego, w jakim obecnie żyjemy. Zaciekawieni byliśmy pomostem pomiędzy tymi średniowiecznymi regułami, a współczesnym materialnym światem oraz kolejna z reguł- reguła milczenia. A że z milczeniem ( końcu było nas 50 osób)  zarówno wewnętrznym pokojem, jak i zewnętrzną małomównością raczej krucho- to pojechaliśmy dalej.  Przez Kalwarięw. a nKaZebrzydowską, by na dłużej zatrzymać się w interaktywnym Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach i na …. Kremówkach oczywiście. Udając, że kalorie nas nie obchodzą, bo jakże być w mieście Papieża i nie posmakować jego ciastek, pojechaliśmy na zwiedzanie niepodważalnie przepięknego Krakowa. Zachwyceni Barbakanem, ulicą Floriańską i Sukiennicami wysłuchaliśmy hejnału z wieży mariackiej i podążyliśmy do Zawoi. Czy wiecie, że Zawoja położona jest w Beskidzie Żywieckim, bezpośrednio u stóp Babiej Góry - majestatycznej pani tego regionu, która jak magnes przyciąga turystów żądnych wrażeń. Ta wieś jest najdłuższą w Polsce ma prawie 18 km długości i ma aż 6 sołtysów. Tyle z ciekawostek. W ramach integracji i wymiany kulturowej spotkaliśmy się z góralami Hej!!, poznając beskidzkie zwyczaje, strój i gwarę. Zawoję pożegnaliśmy biorąc udział w Babiogórskim Festiwalu Jesieni, gdzie zaprezentowały się folklorystyczne zespoły z terenu Podkarpacia. Emocji, spacerów, radości, śpiewu nie brakowało, a i zrobiliśmy na pamiątkę zabawki z siana, podczas regionalnych warsztatów. Ostatniego dnia na dzielne kociewskie podróżniczki czekało Zakopane : Gubałówka, skocznie, oscypki, ale o tym chyba nie muszę pisać.  Z pewnością wycieczka nasza magiczną moc, uzdrowiła nasze ciała i dusze, ale …. Nie do końca, ponieważ apetyt mamy na więcej. Łodź i Uniejów szykujcie się, bo Kociewianki nadciągają.   

W dniu 9 czerwca 113 kobiet z terenu

Czytaj więcej...

           Program Walnego Zgromadzenie Członków

            Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia

                           9 CZERWCA GODZ. 17.00

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarza Zebrania;
 5.  Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2016.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2016 rok.
 8. Dyskusja. Wystąpienia gości.
 9. Przedstawienie projektu podwyższenia składki członkowskiej.
 10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu;
  2. zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi.
  4. Zatwierdzenie podwyższenia składki członkowskiej
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Czujesz się kociewską artystką?

Czytaj więcej...

1 kwietnia 2017..

Czytaj więcej...

Podkategorie

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia