Uchwała nr 6/2020 w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Uchwała nr 4/2020 w sprawie: zatwierdzenia nowego statutu

Uchwała nr 3/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

Przedstawiamy Uchwałe nr 2/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Moje drogie członkinie, w związku z podjętą przez Zarząd KKK  uchwałą Nr 3/2020 o przeprowadzeniu korespondencyjnego zebrania kolejno zaprezentuję Wam Uchwały walnego, które zwrotnie już potwierdziłyście mi i byłam w stanie policzyć głosowanie za poszczególne uchwały. Jak zwykle, byłyście zgodne i w pełni poopieracie działalność Zarządu i jego decyzje. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WAM ZA ZAUFANIE. W tej odłsonie Uchwała Nr 1/2020 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego.

Podkategorie

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia