Nasze Stowarzyszenie od lat przeprowadza działania na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet i walki z ich stereotypowym postrzeganiem. Tym razem postanowiłyśmy zmierzyć się z problemem zdrowotnym, jakim jest nietrzymanie moczu.Chcemy pomóc kobietom pokonać wstyd i zażenowanie oraz wszelkie zahamowania powstrzymujące je przed wizyta lekarska, zdiagnozowaniem stopnia choroby oraz metodami leczenia. Problem nietrzymania moczu to nie tylko problem indywidualny kobiety,ale społeczna zmiana mentalności postrzegania tegoż schorzenia. Planujemy złamać barierę wstydu mówienia o swoich intymnych problemach oraz rozbudzić odwagę i świadomość swojego ciała i zdrowia wśród wiejskich kobiet. Mamy nadzieję, że wdrażając nasz projekt wzrośnie świadomość potrzeby badań i dbałości i zdrowie oraz zmieni się mentalność w postrzeganiu problemu. A wszystko to zadzieje się w ramach projektu PEVLIC POWER. Poskromimy naszą cewkę, przeprowadzimy ankiety, wywiady i ćwiczenia praktyczne w ramach Programu „WzmocniONE”, dofinansowanej przez firmę MAGOVOX i Fundację Ashoka.

Prezes naszego stowarzyszenia wzięła udział w szkoleniu na temat siły social media, zasad funkcjonowania fb . Warsztaty odbyły się dzięki inicjatywie Fundacji Ashoka, a prowadziły Dziewuchy Dziewuchom, które analizowały naszą stronę i sugerowały zmiany nalepsze.

Uchwała nr 5/2020 w sprawie podniesienia składki członkowskiej.

Na 97 głosujących 10 kobiet oddało głos przeciw podniesieniu składki na 30 zł.

Uchwała nr 6/2020 w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Uchwała nr 4/2020 w sprawie: zatwierdzenia nowego statutu

Podkategorie

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia