25 sierpniaI Plachandrów Kociewskich w Wirtach Kapituła nadała nam tytuł AMBASADORA       KOCIEWIA, doceniając niestrudzoną i konsekwentną działalność na rzecz szeroko pojętej         promocji Kociewia.

       I tak oto na Prezes naszego stowarzyszenia Alina Jeleń odebrała już trzecią w tym roku          prestiżową nagrodę na naszą wszechstronną działalność. Brawo My!

Piszą o nas w ogólnopolskiej prasie. Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia pracuje nad marką.

A twarzą numeru jest nasza Prezeska Alina! https://www.mojawies.pl/arty…/pokaz/nowy-numer-w-drodze,7472

„Już najwyższy czas umocnić markę naszego Stowarzyszenia na arenie ogólnopolskiej”- takimi słowami Prezes Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia rozpoczęła Walne Zgromadzenie Członkiń, 8 czerwca w Arboretum Wirty. W otoczeniu przecudnie kwitnącej roślinności członkinie KKK wysłuchały sprawozdania finansowo-merytorycznego, udzieliły Zarządowi absolutorium, by potem rozmawiać o nowych pomysłach, projektach i szerszym działaniu stowarzyszenia. A wszystko to za sprawą spotkania z Prezesem Rabatu Rolniczego p. Janem Boczkiem i rozpoczęciem współpracy z kwartalnikiem i portalem MojaWieś. „To straszne, że na ogólnopolskim portalu traktującym o sprawach wsi i kół gospodyń nie ma słowa o Kociewiu. Nie tylko o naszym stowarzyszeniu i kołach, ale także o naszych osp, sołtysach, niecodziennych działaniach włodarzy, ciekawych ludziach, itp. Czas to zmienić. Kolejnym wątkiem była rejestracja kół gospodyń wg nowej ustawy i wynikające z tego prawa i obowiązki, pomysły na kolejne projekty oraz wymiana doświadczeń między naszymi powiatowymi kołami. Po części oficjalnej był czas na niecodzienną sesję zdjęciową, selfie na wesoło, wspólne śpiewy i wielogodzinne rozmowy. To wspaniały czas merytorycznych wniosków i jakże potrzebnej integracji, która trzyma nasze 180 kobiet w jednej niezniszczalnej całości. Zarząd KKK składa podziękowania wszystkim członkiniom za przybycie i cenne wskazówki do dalszej działalności Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia zaprasza wszystkie członkinie na Walne Zgromadzenie. Spotykamy się 8 czerwca o godz.14.00 w Arboretum WIRTY.

W programie Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2018.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2018 rok.
 7. Dyskusja. Wystąpienia gości.
 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu;
  2. zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Nasze stowarzyszenie nigdy nie odwraca się od potrzebujących, zawsze pełne empatii, radości i chęci działania dla innych. Tak też było i tym razem poprzez nasz udział w imprezie „Kociewiacy dla Hospicjum.  W deszczową, ale jakże kipiącą niedzielę 28 kwietnia 2019 roku wspomagałyśmy zbieranie datków na ten zaszczytny cel. Dodajmy, iż Hospicjum w Nowej Wsi Rzecznej od października 2017 roku pełni całościową opiekę nad chorymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Oferuje pełną oddania opiekę dla każdego pacjenta - wtedy gdy chory i rodzina potrzebuje jej najbardziej. Zaangażowałyśmy się na maxa, zresztą jak zawsze. Członkinie z Koźmina, Czarnego Lasu, Koteż, Sucumina, Zielonej Góry, Bobowa i Osiecznej napiekły 800 sztuk swojskich ciasteczek, by wraz z mottami szerzącymi dobro wręczać darczyńcom.

Podkategorie

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia