Program Walnego Zgromadzenie Członków

            Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia

                           9 CZERWCA GODZ. 17.00

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarza Zebrania;
 5.  Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2016.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2016 rok.
 8. Dyskusja. Wystąpienia gości.
 9. Przedstawienie projektu podwyższenia składki członkowskiej.
 10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu;
  2. zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi.
  4. Zatwierdzenie podwyższenia składki członkowskiej
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Czujesz się kociewską artystką?

Czytaj więcej...

1 kwietnia 2017..

Czytaj więcej...

Już 1 kwietnia w gościnnych progach Zespołu Szkół Publicznych w Jabłowie odbędzie się XIII z kolei Powiatowy Turniej KGW. Tym razem w szranki konkursowych zmagań staną następujące koła: GRABOWO, LIPINKI SZLACHECKIE,OSIECZNA, PINCZYN, ROKOCIN i WIELKI BUKOWIEC. Panie będą musiały pokazać swój talent, oryginalność, charyzmę ,pomysłowość, także uczciwą, pełną zasad fair-play postawę turniejową. A będzie czym się wykazać, bowiem będziemy mogli podziwiać kobiety w takich konkurencjach jak:  kulinarnej „Ciasto z owocami,  edukacyjnej: Plansza „Pokolenia”, w modzie pn. „ Kreacja-inspiracja”, wokalnej „Jak nie my to kto” oraz konkurencji tanecznej pn. „Z bajki”. Obecnie koła ciężko pracują, aby jak najlepiej zaprezentować się powiatowej publiczności. Trzymajmy kciuki za ich występy i do zobaczenia:

                   1 kwietnia o godz. 10.00 w Jabłowie

Organizatorzy tej pełnej zabawy, energii i humoru imprezy: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia i ZSP w Jabłowie zapewniają wyjątkowo pogodny klimat, w końcu to Prima Aprilis.

Smak toruńskich pierników

Czytaj więcej...

Podkategorie

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia