Zapoznajcie się proszę z opisem kół występujących 17 marca w Jabłowie (opis przesłany prze poszczególne koła):
KGW Białachowo- gm. Zblewo
KGW Białachowo to młode koło, zostało założone na przełomie 2012/2013 r. Liczy sobie 8 członków: 7 pań i 1 pana. Głównie działamy na terenie naszego sołectwa tj. Białachowa i Białachówka, ale próbujemy również reprezentować naszą Gminę Zblewo i działać na jej dobro. Jest nas mało, ale mamy nadzieję, że zachęcimy swym działaniem innych.

KGW Bobowo- gm. BobowoKoło Gospodyń Wiejskich w Bobowie swoją działalność prowadzi od 1946 r.
Można powiedzieć, że koło liczy sobie 151 lat, gdyż powstało jako drugie w Polsce, w 1867 r. pod nazwą Towarzystwo Gospodyń. Od 28 lat przewodniczącą koła jest pani Maria Karczyńska. Członkinie koła jako grupa tworzą jeden zwarty mechanizm, na który można zawsze polegać. Aktywnie biorą udział w życiu gminy, szkoły, straży i parafii, organizując imprezy okolicznościowe, zarówno te cykliczne jak i nowatorskie.
Jak mówią same o sobie:
„Uśmiechem, energią oraz pozytywnym nastawieniem integrujemy się z naszym społeczeństwem, czerpiąc z tego wyłącznie przyjemność.
Jesteśmy żywą reklamą dla swojej gminy -GMINY BOBOWO!”

KGW Bolesławowo- gm. Skarszewy
W marcu 2008 roku Koło Gospodyń Wiejskich zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Panie jak i Panowie wspólnymi siłami starają się by ich wioska była piękna, wesoła i pachniała wspaniałymi wypiekami. Odnowiona dzięki zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich Figurka Matki Bożej, czuwa nad każdym kto dobrze nam życzy i wierzy w dobro drugiego człowieka.

KGW Czarny Las- gm. Skórcz
Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnym Lesie powstało w 1983 roku. Przewodniczącą była wówczas pani Gertruda Faleńska. Po kilku latach zaprzestało swojej działalności, która została wznowiona w 2003 roku. Wybrano nowy zarząd, przewodniczącą została Ewa Faleńska. Od tego czasu KGW uczestniczyło różnych wydarzeniach:
- dożynki gminne i powiatowe,
- wycieczki
- wyjazdy do Warszawy na kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe
- występy na imprezach regionalnych m.in. Kociewskie śpiewogry w Owidzu, biesiada na Kociewiu w Wielkim Bukowcu, przegląd ku czci Władczyni Pomorza w Piasecznie itp.
- udział w jarmarku Dominikańskim w Gdańsku
Na powiatowy turniej KGW Czarnylas przyjechało w tym roku po raz 5.
Od stycznia koło ma nowy zarząd:
Przewodnicząca – Anna Szweda
Zastępca – Maria Kozłowska
Sekretarz – Zdzisława Kopytko

KGW Koteże- gm. Starogard Gdański

Koło Gospodyń Wiejskich w Koteżach reaktywowało swoją działalność w 2000 roku. Obecnie liczy 23 członkinie. Wielokrotnie brałyśmy udział w Powiatowych Turniejach KGW i trzykrotnie reprezentowałyśmy nasz powiat na szczeblu wojewódzkim. Do naszych największych osiągnięć zaliczamy: Grand Prix na Wojewódzkim Turnieju KGW w Żukowie- jako pierwsze z Kociewia; I miejsce w konkursie wokalnym w Ogólnopolskim Zjeździe KGW i Organizacji Wiejskich w Licheniu oraz koordynacja i realizacja projektów „Seniorzy w akcji” i wokalno-teatralnych. Naszą dumą jest także nagranie singla z przebojami Anny Jantar i występ z orkiestrą dętą z Pelplina. Nasza siła to zamiłowanie do śpiewania i kabaretów, które prezentujemy podczas licznych lokalnych występów. Ale nie samą pasją kobieta żyje, zatem mocno działamy na rzecz lokalnej społeczności, współpracując z radą sołecką, Proboszczem, sołtysem i z OSP. Mamy wiele empatii i potrzeby kontaktów międzyludzkich, dlatego szczególnie cenimy sobie kobiece, dożynkowe i turniejowe spotkania.
Życzymy wszystkim wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

KGW Osówek- gm. Osieczna
KGW powstało w 1971 roku założyła je była nauczycielka Pani Renata Ryngwielska. Kobiety ze wsi były bardzo zaangażowane w rozwój swojej miejscowości. Zasługą szczególnie dwóch członkiń KGW było wynegocjowanie z PKS-em połączenia autobusowego relacji Starogard Gdański - Szlachta przez Osówek. Członkinie brały i biorą do tej pory czynny udział w konkursie "Piękna Wieś". Od 1995 roku organizują spotkania opłatkowe dla osób starszych i samotnych. W czerwcu 1998 roku były na festynie "Wieś-Miastu" z okazji 800-lecia Starogardu. W turniejach KGW biorą udział od 1999 roku. Wyjeżdżają na różnego rodzaju festyny, konkursy kulinarne. Członkinie KGW brały udział w " Wojewódzkich Kulinariach w Błękitnej Krainie w Lęborku".
Czynnie biorą udział w Mistrzostwach Świata w Kapele na Kociewiu w Szlachcie", „Święto Grzyba u Lasaków w Osiecznej" oraz w Święcie Produktu Tradycyjnego w Gdańsku Oliwie.
Członkini KGW reprezentowała Kociewie na „Targach Polagra” w Poznaniu „Smaki regionów” w 2016 roku.
Obecnie koło liczy 14 członkiń. Przewodniczącą od 14 lat jest Elżbieta Gornowicz.

KGW Lakowy- gm. Smętowo
Swoją historią to koło sięga od 1931 roku. Od 1969-1993 roku koło prowadziła pani Magdalena Firyn. Po dziesięciu latach uśpienia wznowiłyśmy swoją działalność i przewodniczącą została pani Marianna Wojtaś. Obecnie liczymy 10 kobiet, a nasza działalność opiera się na współpracy z UG Smętowo Graniczne, Caritasem, Towarzystwem Przyjaciół Lalków, Chórem „Złota Jesień” oraz Środowiskowym Domem Samopomocy „Tęcza”. Uczestniczymy we wszystkich przedsięwzięciach na terenie gminy. Brałyśmy ponadto udział w dożynkach powiatowych w Bolesławowie i krajowych w Częstochowie. Obecnie naszą przewodnicząca jest pani Ewelina Litwińska. Aktywnie działamy organizując wycieczki, spotkania majówkowe we współpracy z Proboszczem Wojciechem Kardysiem. Można powiedzieć, że jesteśmy do tańca i do różańca.
A co potrafim? To Wom dziś pokażym, zaśpsiwomy, zatańcujym. Myślim, że bandzie fejn!

HEJ dziewczynki, czas wybudzić się z zimowego snu, bo Turniej Powiatowy zbliża się dużymi krokami.

Wiem, że można na Was zawsze liczyć i chętnie weźmiecie udział. Poniżej przedstawiamy Regulamin Turnieju. W razie pytań śmiało dzwonić do Prezeski Aliny 606 643 999 

 

REGULAMIN

XIV POWIATOWEGO TURNIEJU KÓŁ GOPODYŃ WIEJSKICH

JABŁOWO 2018

 

Organizatorami turnieju są: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, Biuro Powiatowe Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim, Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego oraz Zespół Szkół Publicznych            w Jabłowie.

  TURNIEJ PATRONATEM HONOROWYM OBJĄŁ WICESTAROSTA STAROGARDZKI KAZIMIERZ CHYŁA

      1. Cel Turnieju:

 integracja środowiska wiejskiego w powiecie starogardzkim,

 • popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
 • pobudzenie aktywności wśród mieszkańców,
 • kultywowanie tradycji.

 2.      Kryteria regulaminowe:

 a. Uczestnikami Turnieju są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich wyłonione w eliminacjach gminnych (jedno koło z gminy), wyłącznie Koła posiadające osobowść prawną (KRS). Gospodarz turnieju może zaprosić do udziału dodatkowe koło ze swojego terenu (prawo gospodarza).

b. Każde Koło Gospodyń Wiejskich reprezentuje drużyna w liczbie od 6-12 osób. W skład drużyny nie wlicza się osób akompaniujących.

c. W Turnieju wyklucza się udział nagrodzonego Koła GRAND PRIX na Turnieju Wojewódzkim w 2017 roku. Koło to może gościnnie zaprezentować dowolny program artystyczny, nie przekraczający 10 min., podczas Powiatowego Turnieju.

d. Przewodnicząca lub przedstawicielka KGW nagrodzonego GRAND PRIX na Turnieju Wojewódzkim w 2017 roku wchodzi w skład jury Powiatowego Turnieju w roku 2018.

e. Zgłoszenia do Turnieju dokonuje Burmistrz lub Wójt Gminy.

 3.      Konkurencje:

 a. Dekoracja wielkanocna - Pisanki. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny talerzyk nakryty serwetka z sześcioma  pisankami wykonanymi dowolna technika (kurze lub kacze lub gęsie) oraz ciasto - mazurek. Ocenie podlegać będzie artyzm wykonania.

b. Edukacja - Nasi bracia mniejsi. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny tablicę  o wymiarach: 1000x700 mm (ekspozycja pionowa lub pozioma). Plansza oceniana będzie przy stoiskach bez komentarza.

c. Moda - Deszczowa kreacja. Modelka zaprezentuje się na scenie przez ok. pół minuty do własnego podkładu muzycznego. Po zakończeniu prezentacji indywidualnej nastąpi wspólna prezentacja modelek do muzyki przygotowanej przez organizatora.

d. Wokal - piosenka kabaretowa z inscenizacją Warto było  i/ lub  Mega babki to my. Każde Koło Gospodyń Wiejskich zaśpiewa jedną piosenkę  do własnego podkładu muzycznego. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 2 minuty. 

 e. Taniec - dowolny. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 1 minuta.  Ocenie podlega układ taneczny i wyraz artystyczny tańca.

 4.      Ocena i punktacja:

 a. Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury, które zostanie powołane przez Starostę Starogardzkiego.

b. Ocenę dekoracji wielkanocnej jury dokona przed oficjalnym rozpoczęciem Turnieju. Przygotowane dekoracje należy zaprezentować na wydzielonym stole do godz. 930. Tablicę wykonaną na Turniej należy przygotować do oceny również do godz. 930.

c. Po zakończeniu wszystkich konkurencji, przewodniczący jury sporządza protokół oraz ogłasza wyniki wyłaniając laureatów w poszczególnych konkurencjach, a także zwycięskie Koło – LAUREATA GŁÓWNEGO. Laureat główny będzie reprezentował Powiat Starogardzki na XV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego, który odbędzie się dnia 7 kwietnia 2018 roku o godz. 1000  w Publicznym Gimnazjum Nr 2, w sali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Armii Krajowej 2E w Żukowie.

 5.      Czas i miejsce realizacji

 Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się dnia 17 marca 2018 r.   o godz. 1000 w Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie, ul. Szkolna 5.

 6.      Nagrody: przewiduje się przyznanie nagród od organizatorów i sponsorów.

 7.      Informacje dodatkowe:

 dopuszcza się udział osób spoza KGW wyłącznie dla akompaniującego zespołu muzycznego,

 • uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie),
 • organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do miejsca organizacji i z powrotem,
 • wszystkie uczestniczki zobowiązane są do zachowania zasady fair-play,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu,
 • niniejszy regulamin opracowano na podstawie Regulaminu XV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego 2018 r.

 

 

 

„Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów dnia codziennego. Nie rozwiązują ich bezpośrednio, jednak pomagają przewartościować i spojrzeć na nie jakby z drugiego brzegu rzeki.”  I zgodnie ze słowami znanej polskiej podróżniczki Martyny Wojciechowskiej członkinie Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia stanęły na „drugiej stronie rzeki”. A wszystko to za sprawą czterodniowej wycieczki na południe kraju. Wystartowaliśmy od pełnego tajemnic i bogatej historii Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu. Św. Benedykt tworzył wspólnoty mnichów i pisał dla nich reguły w świecie zagrożonym przez chaos, a więc pod tym względem podobnym do tego, w jakim obecnie żyjemy. Zaciekawieni byliśmy pomostem pomiędzy tymi średniowiecznymi regułami, a współczesnym materialnym światem oraz kolejna z reguł- reguła milczenia. A że z milczeniem ( końcu było nas 50 osób)  zarówno wewnętrznym pokojem, jak i zewnętrzną małomównością raczej krucho- to pojechaliśmy dalej.  Przez Kalwarięw. a nKaZebrzydowską, by na dłużej zatrzymać się w interaktywnym Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach i na …. Kremówkach oczywiście. Udając, że kalorie nas nie obchodzą, bo jakże być w mieście Papieża i nie posmakować jego ciastek, pojechaliśmy na zwiedzanie niepodważalnie przepięknego Krakowa. Zachwyceni Barbakanem, ulicą Floriańską i Sukiennicami wysłuchaliśmy hejnału z wieży mariackiej i podążyliśmy do Zawoi. Czy wiecie, że Zawoja położona jest w Beskidzie Żywieckim, bezpośrednio u stóp Babiej Góry - majestatycznej pani tego regionu, która jak magnes przyciąga turystów żądnych wrażeń. Ta wieś jest najdłuższą w Polsce ma prawie 18 km długości i ma aż 6 sołtysów. Tyle z ciekawostek. W ramach integracji i wymiany kulturowej spotkaliśmy się z góralami Hej!!, poznając beskidzkie zwyczaje, strój i gwarę. Zawoję pożegnaliśmy biorąc udział w Babiogórskim Festiwalu Jesieni, gdzie zaprezentowały się folklorystyczne zespoły z terenu Podkarpacia. Emocji, spacerów, radości, śpiewu nie brakowało, a i zrobiliśmy na pamiątkę zabawki z siana, podczas regionalnych warsztatów. Ostatniego dnia na dzielne kociewskie podróżniczki czekało Zakopane : Gubałówka, skocznie, oscypki, ale o tym chyba nie muszę pisać.  Z pewnością wycieczka nasza magiczną moc, uzdrowiła nasze ciała i dusze, ale …. Nie do końca, ponieważ apetyt mamy na więcej. Łodź i Uniejów szykujcie się, bo Kociewianki nadciągają.   

W dniu 9 czerwca 113 kobiet z terenu

Czytaj więcej...

           Program Walnego Zgromadzenie Członków

            Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia

                           9 CZERWCA GODZ. 17.00

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarza Zebrania;
 5.  Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2016.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2016 rok.
 8. Dyskusja. Wystąpienia gości.
 9. Przedstawienie projektu podwyższenia składki członkowskiej.
 10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu;
  2. zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi.
  4. Zatwierdzenie podwyższenia składki członkowskiej
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Podkategorie

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Kobiety Kwiaty Kociewia